Tội chống phá trại giam là trường hợp người phạm tội đã có hành vi “phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam (nhằm chống chính quyền nhân dân)”.

Tội chống phá cơ sở giam giữ được quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.