Tội bạo loạn là hành vi hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân; tội hoạt động phỉ là hành vi hoạt động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản.

Người phạm tội bạo loạn theo bộ luật hình sự bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội bạo loạn là trường hợp người phạm tội đã có hành vi “hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống lại chính quyền nhân dân”.