Việc xem xét các dấu vết trên thân thể trong quá trình giải quyết vụ án hình sự được Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể tại điều 203.