Người nào có hành vi cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thực hiện hành vi này đối với trẻ em, phụ nữ đang mang thai... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích ...

Các hành vi bạo lực gia đình gồm: hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm...