Người phạm tội tự thú, đầu thú được quy định lần đầu trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.Trong đó, đáng lưu ý là những nội dung liên quan tới tinh thần nâng cao hơn việc bảo vệ quyền con người, hướng tới những quy định nhân đạo hơn với người phạm tội.

Tuy nhiên trong trường hợp của cháu anh do đã có thái độ thành khẩn khai báo và tự giác ra đầu thú do đó các hành động này sẽ được xem là các tình tiết giúp cháu anh được giảm nhẹ tội

Cháu anh đã có thái độ thành khẩn khai báo và tự giác ra đầu thú. Do đó các hành động này sẽ được xem là các tình tiết giúp cháu anh được giảm nhẹ tội