Giới hạn của việc xét xử được quy định tại điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.

Giới hạn của việc xét xử được quy định tại điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Vấn đề xác định giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phải xác định được giới hạn xét xử thì mo

Cả hai trường hợp, hành vi phạm tội của tội phạm đều xuất phát từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân.

Chủ thể của tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là người từ đủ 16 tuổi trở lên, thực hiện hành vi phòng vệ. Chủ thể của tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là người đang thi hành công vụ.

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội được quy định tại Điều 126 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.