Bán băng đĩa có nội dung đồi trụy là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của pháp luật.

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.