Người nào vay, mượn tài sản của người khác có giá trị từ 04 triệu đồng trở lên rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tội phạm tại điều này xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.