Tội phạm xâm phạm vào an toàn công cộng, trật tự công cộng; xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, xâm phạm vào tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cướp biển là một hành vi nguy hiểm đe dọa an toàn hàng hải và đã được hình sự hóa trong luật hình sự của nhiều quốc gia có biển.