Các công trình, phương tiên quan trọng của an ninh Quốc gia bao gồm: công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải ,thông tin – liên lạc ,công trình điện ,dẫn chất đốt ,công trình thủy lợi...

Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tương ứng với Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tội hủy hoại rừng là việc người có hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm.

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình Sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, tùy vào tính chất của hành vi và mức độ thiệt hại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tội này xâm phạm đến chế độ sở hữu của nhà nước về vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm cho tài sản bị mất giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản.