Điều 51 Bộ luật TTHS Việt Nam quy định: "Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra”.

Bảo vệ người tố giác, người làm chứng, bị hại và những người tham gia tố tụng khác là một quy định đặc biệt mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015.

Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, có những trường hợp người phạm tội chỉ bị khởi tố khi có yêu cầu của bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Về mặt nguyên tắc chung, khởi tố vụ án hình sự là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm duy trì trật tự và công lý, không phụ thuộc vào ý muốn cá nhân và không ai có thể can thiệp.

Việc lấy lời khai người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự được quy định và có ý nghĩa tương tự như người làm chứng quy định tại Điều 92, Điều 93 trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Công ty Luật Everest tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan được tiến hành như sau:

Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi về những điểm mà người bị hại, đương sự hoặc người đại diện trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn.

Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có một số quyền đối với kết luận giám định.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 154. Điều 155 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Sự có mặt của người tham gia tố tụng vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, vậy bị hại, đương sự và người đại diện hợp pháp của họ được vắng mặt trong trường hợp nào? đó là vấn đề được quy định tại điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Đây là biện pháp điều tra để khai thác những thông tin cần thiết làm rõ sự thật vụ án hình sự.

Kết luận điều tra vụ án hình sự số 88 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam và Cáo trạng số 93/CT-VKS Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam không 'nhắc' đến thửa đất trồng "cây đào", cây bưởi" bị "hủy hoại" đã được cấp Giấy chứng nhận tên ông Vũ Văn Cấp.

Để xác định người bị hại là người chưa thành niên hay đã thành niên cần phải căn cứ vào ngày thàng năm sinh của người bị hại.