Trong cuộc sống hàng ngày, con người gặp rất nhiều sự việc xuyên tạc, giả dối, “nói không thành có”. Những lúc như vậy, chúng ta thường có phản ứng xem đó là vu khống, là bịa đặt, xấu xa, đê tiện… Tuy nhiên, không phải tất cả những hành vi đó đều bị coi là tội phạm

Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế được các quốc gia coi là trung tâm phối hợp hoạt động của các quốc gia và tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng chống chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự.