Thư ký Tòa án là người thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ điều hành phiên tòa xét xử, hỗ trợ các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án là một thủ tục tố tụng hình sự được quy định tại điều 288 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.