Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án là một thủ tục tố tụng hình sự được quy định tại điều 288 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.

Trong một phiên tòa xét xử vụ án hình sự cần có sự có mặt của cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tại Điều 288 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

"Điều 288. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án

1. Phiên tòa chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án. Các thành viên Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

2. Trường hợp có Thẩm phán, Hội thẩm không tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những người này được thay thế làm thành viên Hội đồng xét xử. Trường hợp Hội đồng xét xử có hai Thẩm phán mà Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được thì Thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử làm chủ toạ phiên tòa và Thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên Hội đồng xét xử.

3. Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải hoãn phiên tòa.

4. Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì tạm ngừng phiên tòa."

Thứ hai, bình luận về Điều 288 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

1.Hội đồng xét xử bao gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân, trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân (trong những trường hợp này sẽ do tòa án quyết định). Phiên tòa chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký tòa án. Các thành viên Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc để thực hiện được nguyên tắc xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục

2. Luật không quy định cụ thể những trường hợp nào thì phải có thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết nhưng trong thực tế đó là những trường hợp xét xử những vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần phải đề phòng có thành viên trong hội đồng xét xử không tiếp tục tham gia được vì điều kiện sức khỏe hoặc phải thay đổi.

Thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết phải theo dõi phiên tòa từ đầu thì mới tiếp tục tham gia xét hỏi và nghị án được. Khi chưa thay thế thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử, thì thẩm phán và hội thẩm nhân dân dự khuyết không được tham gia xét hỏi và nghị án. Trong trường hợp thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết thay thế một thành viên trong Hội đồng xét xử, thì Hội đồng xét xử tiêp tục xét xử vụ án chứ không phải xét xử lại từ đầu.

3.Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải hoãn phiên tòa để cử người thay thế và vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

4.Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì tạm ngừng phiên tòa.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].