Mẫu quyết định xử lý vật chứng

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định xử lý vật chứng theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Mẫu số: 135

BH theo TT số61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

...................................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VẬT CHỨNG

Tôi: ..............................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:................... ngày ......... tháng ....... năm.....

của ...............................................................................................................;

Căn cứ các điều 36, 39 và 106Bộ luật Tố tụng Hình sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Xử lý những vật chứng sau: .......................................................................

Bằng hình thức sau đây:.............................................................................

Phân công ông/bà: .............................................................. có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .......................................................

Nơi nhận:

- ........................................

- ....................................

- .................................

- Hồ sơ 02 bản.

.............................................


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ:Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  2. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  3. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].