Viện trưởng Viện kiểm sát và phó Viện trưởng Viện kiểm sát là một trong những chức danh tố tụng. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.