Biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được quy định tại Điều 102 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Hoạt động xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ của tòa án được quy định tại điều 252 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2019.

Tái thẩm là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sư dựa trên sự xuất hiện của tình tiết mới, việc xác định, chứng minh tình tiết mới ấy được quy định tại điều 399 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.