Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm

Đối tượng tác động của tội phạm là bộ phận hợp thành của khách thể của tội phạm mà chỉ có thông qua việc tác động đến nó tội phạm mới có thể xâm hại được đến các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là hình thức thể hiện sự khoan hồng của nhà nước trong đấu tranh, phòng chống tội phạm xử lý, giáo dục người phạm tội; ghi nhận và là điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp.

Các công trình, phương tiên quan trọng của an ninh Quốc gia bao gồm: công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải ,thông tin – liên lạc ,công trình điện ,dẫn chất đốt ,công trình thủy lợi...

Trong trường hợp người bị bắt phạm tội quả tang nhưng sự việc phạm tội nhỏ, tính chất ít nghiêm trọng, người bị bắt có nơi cư trú rõ ràng và không có hành động, biểu hiện sẽ cản trở công việc điều tra thì sẽ không cần tạm giữ.

Theo quy định của pháp luật thì tài sản của vợ chồng là tài sản chung hợp nhất và không thuộc đối tượng của tội trộm cắp tài sản

Tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 273 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để tránh rủi ro không đáng có trong quá trình tố tụng, đặc biệt là tố tụng hình sự các vụ án có người dưới 18 tuổi , Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 đã quy định rõ về vấn đề xác định tuổi tác của người bị buộc tội, người bị hại là người chưa thành niên.