Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

Cấm đi khỏi nơi cư trú là một trong các biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự được quy định cụ thể tại Điều 9, Luật thi hành án năm 2010.

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 quy định chi tiết về thi hành án phạt cấm cư trú từ điều 82 đến điều 85.

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là hình phạt bổ sung được áp dụng đối với người bị kết án xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự thì cấm đi khỏi nơi cư trú là một biện pháp ngăn chặn do các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án áp dụng để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.