Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Nội dung mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gồm thông tin về người yêu cầu, người bị đề nghị khởi tố, nội dung vi phạm và các vấn đề khác liên quan.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.