Các trường hợp xóa án tích

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và bỏ đi quy định về việc phải “được Tòa án cấp giấy chứng nhận”

Xem thêm ...

Thi hành án là đề tài không mấy mới mẻ nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách toàn diện để giải quyết.

Biện pháp ngăn chặn được quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Biện pháp ngăn chặn được quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Quy định về tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét được quy định cụ thể theo điều 198, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thi hành án hình sự là việc đưa các bản án, quyết định hình sự của Toà án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế, bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự được quy định cụ thể tại Điều 9, Luật thi hành án năm 2010.

Các nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của thi hành án hình sự được quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Những biện pháp tư pháp nào được thi hành theo quy định của Luật thi hành án hình sự? Thi hành biện pháp tư pháp phảỉ tuân theo những nguyên tắc nào?

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp được quy định cụ thể tại điều 113, và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp được quy định tại điều 112, Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Việc hoãn chấp hành án phạt tù được tiến hành theo trình tự, thủ tục như thế nào? Việc thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân có phải lao động không? Việc tổ chức lao động và sử dụng kết quả lao động của họ được thực hiện như thế nào? Đây là câu hỏi mà có lẽ nhiều rất người thắc mắc, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên.

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và các văn bản liên quan quy định cụ thể về việc quản lý giam giữ phạm nhân.

Việc bảo vệ quyền của người đã chấp hành bản án có ý nghĩa quan trọng, mang tính đặc thù về yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội trước mắt và lâu dài đối với công dân.

Pháp luật quy định việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù như thế nào? Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có những trách nhiệm gì?

Thẩm quyền của hội đồng xét xử và việc xử lý các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong giám đốc thẩm được quy định tại điều 388, điều 389, điều 390 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại Điều 380 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 quy định cụ thể về việc thi hành án tử ở điều 59.

Tử hình là hình phạt tác động đến quyền được sống của con người. Vì vậy Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định rất chi tiết, cụ thể về trình tự và thủ tục thi hành án tử hình.

Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình có được xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành ân tử hình hay không? Việc giải quyết cho nhận được pháp luật quy định như thế nào?

Thi hành án treo là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án hình sự giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách.

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 quy định về nghĩa vụ của người được hưởng án treo ở điều 64, điều 65.

Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là gì? Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ được pháp luật quy định như thế nào? Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục có những nhiệm vụ gì?