Giám đốc thẩm và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành

Thẩm quyền của hội đồng xét xử và việc xử lý các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong giám đốc thẩm được quy định tại điều 388, điều 389, điều 390 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Công việc chính và kỹ năng thực hiện: Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt, chỉ được tiến hành khi có kháng nghị giám đốc thẩm.

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, phân tích điều 388 thẩm quyền của hội đồng Giám đốc thẩm Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Điều 388

"Điều 388. Thẩm quyền của hội đồng Giám đốc thẩm

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

2.Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật.

3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại.

4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

5. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

6. Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm."

(ii) Bình luận về Điều 388 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

1. Khác với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng giám đốc thẩm có quyền sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

2. Hội đồng giám đốc thẩm có quyền:

Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật cùa Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật.

Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại.

Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm.

3. Nếu Hội đồng giám đốc thẩm gồm ba Thẩm phán, thì quyết định giám đốc thẩm phải có đủ chữ ký của ba Thẩm phán; Nêu Hội đồng giám đốc thẩm là Uỷ ban Thẩm phán hoặc Hội đồng Thẩm phán, thì chủ tọa thay mặt Hội đồng ký quyết định giám đốc thẩm.

Thứ hai, phân tích điều 389 về việc không chấp nhận thẩm quyền trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Điều 389

"Điều 389. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đã bị kháng nghị

Hội đồng giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án, quyết định đó có căn cứ và đúng pháp luật."

(ii) Bình luận về Điều 389

Việc không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị tương tự như trường hợp quy định tại Điều 356, khi Hội đồng giám đốc thẩm xét thấy bàn án, quyết định đó có căn cứ và đúng pháp luật.

“Điều 356. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi xét thấy các quyết định của bản án sơ thẩm có căn cứ và đúng pháp luật.

Thứ ba, phân tích điều 390 về hủy bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

(i) Điều 390

"Điều 390. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật

Hội đồng giám đổc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm nhưng bị hủy, sửa không đúng pháp luật."

(ii) Bình luận về Điều 390 về hủy bản án, quyết định của hội đồng xét xử

Quy định tại Điều 390 là một điểm mới của Bộ luật Tố tụnạ hình sự năm 2015. Theo đó, Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị nếu xét thấy bản án hoặc quyết định phúc thẩm có sai lầm nhưng bản án hoặc quyết định sơ thẩm đúng, thì Hội đồng giám đốc thẩm chỉ hủy bản án hoặc quyết định có sai lầm và giữ nguyên bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Hoặc Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật19006198, E-mail: [email protected].