Quy định về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù

Việc bảo vệ quyền của người đã chấp hành bản án có ý nghĩa quan trọng, mang tính đặc thù về yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội trước mắt và lâu dài đối với công dân.

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù.


Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Theo quy định của pháp luật hiện hành, người chấp hành xong án phạt tù có những quyền và nghĩa vụ gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong phạt tù (gọi tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP), thì người chấp hành xong án phạt tù có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

Thứ nhất, về quyền của người chấp hành xong án phạt tù:

Được chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng.

Được đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Được quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xóa án tích khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Trong đó, về quyền được chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng được quy định tại tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 80/2011/NĐ-CP. Nội dung việc tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng được các cơ quan địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện như sau:

Tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng.

Tư vấn, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp Giấy chứng minh nhân dân, xóa án tích, cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Quản lý, giám sát người chấp hành xong án phạt tù, giáo dục, hướng dẫn chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

Hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn, tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Tạo các điều kiện cần thiết khác giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm.

Thứ hai, về nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù:

Phải trở về nơi cư trú và xuất trình Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù hoặc Giấy chứng nhận đặc xá với ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị công tác cũ theo đúng thời gian quy định.

Chịu sự quản lý, giáo dục, giám sát của chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức xã hội và nhân dân nơi cư trú, công tác, học tập trong thời gian chưa được xóa án tích.

Định kỳ báo cáo kết quả chấp hành pháp luật và việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ dân sự (nếu có) với chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi cư trú, công tác, học tập.

Tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].