Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đối với những vụ án phức tạp, cơ quan điều tra có thể đề nghị Viện kiểm sát ra hạn điều tra.