Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em là những tội danh bị xã hội lên án gay gắt và pháp luật trừng phạt rất nặng.