Tương tự như quy định về giám định, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định về việc định giá lại tài sản. Theo đó, việc định giá lại tài sản được tiến hành khi có căn cứ nghi ngờ kêt luận định giá lần đầu.

Kết luận định giá tài sản được quy định tạo Điều 101 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Định giá tài sản là biện pháp điều tra mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Kết luận định giá tài sản là nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Kết luận định giá tài sản chứa đựng thông tin quan trọng giúp giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Sự có mặt của người giám định, người định giá tài sản là không hoàn toàn bắt buộc trong một phiên tòa xét xử vụ sn hình sự, tuy nhiên trong trường hợp luật đinh họ phải có mặt như một nghĩa vụ, quy định cụ thể trong điều 294 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Khác với giám định, việc định giá chỉ có thể tiến hành bởi Hội đồng định giá, được quy định cụ thể tại điều 217, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Người định giá tài sản được quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.