Quy định về định giá tài sản trong vụ án hình sự

Định giá tài sản là biện pháp điều tra mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Việc định giá tài sản có ý nghĩa lớn đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, góp phần giúp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng định tội, định khung hình phạt một cách chính xác.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Quy định về yêu cầu về định giá tài sản

Yêu cầu về định giá tài sản được quy định cụ thể tại điều 215, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

“(1) Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản… (3) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. (4) Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Định giá tài sản là biện pháp điều tra mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn định giá tài sản giúp đảm bảo vụ án được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về thời hạn điều tra, thời hạn giải quyết vụ án nói chung.

Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.

Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung sau đây:

a) Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá;
b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;
c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá;
d) Tên tài liệu cố liên quan (nếu có);
đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản;
e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

Về thủ tục, điều luật trên quy định cụ thể và chặt chẽ, đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời của hoạt động này. Theo đó, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Giá trị tài sản vừa có ý nghĩa đối với việc định tội, định khung hình phạt, xác định thiệt hại do tội phạm gây ra, vừa có ý nghĩa đối với việc giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Quy định về thời hạn định giá tài sản

- Thời hạn về định giá tài sản được quy định cụ thể tại điều 216, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

“Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết”.

Thời hạn định giá tài sản là khoảng thời gian luật định mà việc định giá tài sản được tiến hành. Thời hạn định giá tài sản được tính từ thời điểm yêu cầu định giá tài sản cho đến khi trả kết luận định giá tài sản.

Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Nhà làm luật quy định mở về thời hạn định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản.

Thời hạn định giá tài sản phải là khoảng thời gian hợp lí để Hội đồng định giá có thể tiến hành việc định giá được chính xác, khách quan. Trong trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết và phải nêu rõ lí do về việc không thể định giá trong thời hạn được yêu cầu.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:


  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].