Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại điều 156 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp là những tội thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại chương XVIII Bộ luật Hình sự.

Khách thể của tội buôn bán sản xuất hàng giả là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực quản lí chất lượng, lưu thông, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì khách thể là trật tự quản lí kinh tế.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi được quy định tại Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bênh được quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Về bản chất, Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sunng năm 2009 và Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội danh này không có gì khác nhau, nhưng về kỹ thuật lập pháp và việc định tội danh thì có những thay đổi nhất định.

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.