Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định tại Điều 442 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi về những điểm mà người bị hại, đương sự hoặc người đại diện trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn.

Sự có mặt của người tham gia tố tụng vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, vậy bị hại, đương sự và người đại diện hợp pháp của họ được vắng mặt trong trường hợp nào? đó là vấn đề được quy định tại điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.