Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định tại Điều 442 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị buộc tội cơ bản giống với lấy lời khai ca những người tham gia tố tụng khác trong vụ án người bị buộc tội là cá nhân. Điểm khác ở đây là trường hợp không lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở trụ s Cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra chỉ có thể lấy lời khai của họ tại trụ sở ca pháp nhân chứ không phải tại chỗ ở của họ hay tại trụ sở y ban nhân dân xã, phưng, thị trấn như đối vi cá nhân.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý

Điều 442. Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

1. Việc ly lời khai người đại diện theo pháp luật cùa pháp nhân phải do Điu tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện tại nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một s hoạt động điu tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Trước khi lẩy lời khai, Điều tra viên, cán bộ điu tra phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm ly lời khai. Khi xét thay cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc lầy lời khai.
2. Trước khi tiến hành lấy lời khai lần đầu, Điều tra viên, cán bộ điệu tra ca cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một s hoạt động điều tra phải giải thích cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhận biết rõ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 435, của Bộ luật này và phải ghi vào biên bản. Có th cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tự viết lời khai của mình.
3. Không được ly lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vào ban đêm.
...
6. Biên bản lấy lời khai người đại diện theo pháp luật cứa pháp nhân được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này.”

Thẩm quyền lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị buộc tội cơ bản giống với lấy lời khai ca những người tham gia tố tụng khác trong vụ án người bị buộc tội là cá nhân. Điểm khác ở đây là trường hợp không lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở trụ s Cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra chỉ có thể lấy lời khai của họ tại trụ sở ca pháp nhân chứ không phải tại chỗ ở của họ hay tại trụ sở y ban nhân dân xã, phưng, thị trấn như đối vi cá nhân.

Việc lấy lời khai do điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiến hành tại nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Trước khi lấy lời khai, điều tra viên, cán bộ điều tra phải thông báo cho kiểm sát và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời khai. Khi xét thấy cần thiết, kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai.

Thủ tục lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Trước khi tiến hành lấy lời khai lần đầu, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải giải thích cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân biết rõ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 435 của Bộ luật Tố tụng hình sự và việc giải thích đó phải ghi vào biên bản. Khi lấy lời khai, có thể trực tiếp đặt câu hỏi với người đại diện theo pháp luật của pháp nhân nhưng cũng có thể cho người đó tự viết lời khai của mình. Không được áp dụng các biện pháp bị pháp luật cấm như bức cung, dùng nhục hình khi lấy lời khai. Không được dẫn giải và hỏi cung người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và ban đêm.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].