Nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lý vụ án khi xét xử sơ thẩm được quy định tại điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Vấn đề nhận hồ sơ vụ án , bản cáo trạng và thụ lý vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam được quy định cụ thể tại điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.