Hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý: Là hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bằng thủ đoạn khác ép buộc người khác sử dụng chất ma tuý trái với ý muốn của họ.

Tội cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy: Hành vi cưỡng bức đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do và sức khỏe của con người, đến chế độ quản lý chất ma túy của nhà nước và đến trật tự công cộng.

Tội cưỡng bức lao động là một trong những tội phạm xâm phạm trật tự an toàn công cộng.

Tội cưỡng bức lao động là một tội mới được quy định trong mục 3 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về "Các tội khác xâm phạm an toàn công cộng".