Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng...thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm

Trong trường hợp này, hành vi hô to cổ vũ của K tuy có vẻ xúi giục người khác gây rối, nhưng không phải vì câu nói đó của K khiến cho hai tốp thành niện lao vào đánh nhau