Người chưa thành niên chưa hoàn thiện về tâm sinh lý, đây là những đối tượng nhạy cảm khi tiếp cận, đặc biệt khi vừa vượt qua môt cú sống, việc để hòa nhập lại của họ là vô cùng trắc trở, do đó gây khó khăn cho công tác điều tra. Vì vậy rất cần những biện pháp phù hợp.

Việc lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can là người chưa thành niên phải tuân theo quy định về lấy lời khai nói chung được quy định tại điều 131 Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định pháp luật có liên quan đến người chưa thành niên.

Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định tại Điều 442 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Người làm chứng và biên bản lấy lời khai người làn chứng góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án.

Đây là biện pháp điều tra để khai thác những thông tin cần thiết làm rõ sự thật vụ án hình sự.