Tội phạm có tính chất quốc tế là loại hình tội phạm xâm hại tới trật tự pháp lý quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của cộng đồng quốc tế nhưng không tới mức nghiêm trọng như tội phạm quốc tế.

Tội phạm có tính chất quốc tế là các hành vi vi phạm trật tự pháp luật quốc gia và quyền lợi và lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Tính chất của tái thẩm được quy định tại điều 397 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Tính chất của xét xử phúc thẩm được quy định tại Điều 330 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015