Tại phiên toà hình sự sơ thẩm, sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa hình sự sơ thẩm được quy định tại điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Trình tự xét hỏi trong một phiên tranh tụng tại phiên tòa được quy định tại điều 307 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)