Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm....

Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Tội phạm xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Tội phạm xâm phạm vào chế độ giáo dục chăm sóc và bảo vệ những người chưa thành niên, xâm phạm vào trật tự an toàn xã hội.

Cả hai tội phạm này đều xâm phạm đến trật tự công cộng.

Chủ thể của hai tội phạm này là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người chứa mại dâm khi thuộc trường hợp sau đây "Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một khoảng thời gian".

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp được quy định tại Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.