Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mức án tù bao nhiêu năm?

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm....

Hỏi: Bạn tôi sau khi thực hiện hành vi phá cửa cuốn của một cửa hàng bán điện thoại và ăn trộm 41 cái điện thoại trị giá 73 triệu đồng. Bạn tôi đã mang đến chỗ tôi nói rằng đây là tài sản trộm cắp được từ nhà ông A, nhờ tôi giữ hộ và hứa sẽ chia cho tôi 17 chiếc điện thoại. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giấu tài sản trộm cắp này không, mặc dù giữa hai chúng tôi không có sự thoả thuận hay hứa hẹn từ trước? (Lâm Quý Đoàn – Đà Nẵng)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Thuỳ - Tổ tư vấn pháp luật Hình sự Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau: “1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm . 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp ; c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn; d) Thu lợi bất chính lớn; đ) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn; b) Thu lợi bất chính rất lớn. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn; b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này”.

Khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT – BCA – BQP – BTP – NHNNVN – VKSNDTC – TANDTC hướng dẫn về tình tiết “tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự như sau: “4. Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 250 Bộ luật hình sự là tài sản, vật phạm pháp có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng”.

Như vậy, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cấu thành khi mà người này mặc dù không hứa hẹn trước nhưng sau khi biết được tài sản là do phạm tội mà có vẫn đồng ý chứa chấp hoặc tiêu thụ sản phẩm. Do đó, hành vi của anh đã cấu thành tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản có giá trị 73 triệu đồng do người khác phạm tội mà có với mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.