Chủ thể của tội phạm theo quy định của luật hình sự hiện hành chỉ có thể là con người cụ thể, tức là pháp nhân, tổ chức không phải là chủ thể cúa tội phạm.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, càng làm xuất hiện thêm nhiều tội phạm mới có mức độ nguy hiểm với những thủ đoạn tinh vi. Để đánh giá mức độ nguy hiểm của tội phạm cần dựa trên thực trạng của tội phạm.

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện.