Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Việc xem xét các dấu vết trên thân thể trong quá trình giải quyết vụ án hình sự được Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể tại điều 203.