Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng

Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.

Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật. Tố tụng hình sự là trình tự, thủ tục các hoạt động nhằm giải quyết vụ án hình sự cũng đòi hỏi phải đảm bảo pháp chế.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Quy định của pháp luật về nguyên tắc bảo đảm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng

Điều 7 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng:

‘‘Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định’’.

Tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng

Pháp chế là nguyên tắc chung ương việc tổ chức xã hội cũng như tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng. Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.

Tố tụng hình sự là trình tự, thủ tục các hoạt động nhằm giải quyết vụ án hình sự cũng đòi hỏi phải đảm bảo pháp chế. Đây là tư tưởng, quan điểm có tính chất làm nền tảng, chỉ đạo định hướng đối với các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự. Nội dung của nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự là sự cụ thể hóa nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa của Hiến pháp vào lĩnh vực tố tụng hình sự.

Nguyên tắc này đòi hỏi: Bộ luật Tố tụng hình sự phải có nhiệm vụ điều chỉnh chặt chẽ, thống nhất trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động tố tụng từ khi tiếp nhận thông tin ban đầu về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án hình sự.

Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tuân thủ triệt để các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Thể hiện ở chỗ, các hoạt động của các chủ thể này phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn. Các quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng như khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng, hủy bỏ, thay đổi các biện pháp ngăn chặn phải có căn cứ pháp luật. Nếu vi phạm pháp luật thì phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp khắc phục.

Tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật trong tố tụng hình sự còn được đặt ra đổi với những người tham gia tố tụng như bị can, bị cáo, bị hại, người làm chứng và mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

Ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng

Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với tố tụng hình sự Việt Nam.

Nguyên tắc này được tuân thủ sẽ góp phần cho tố tụng hình sự đạt được mục đích của mình đó là không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo vệ trật tự xã hội đồng thời bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.

Biện pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng

Để bảo đảm thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi phải xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ; chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong tố tụng hình sự.

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].