Biên bản phiên tòa được quy định như thế nào?

Biên bản phiên tòa là Văn bản pháp lý do Thư ký phiên tòa lập. Nội dung biên bản phiên tòa phản ánh mọi diễn biến từ khi bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa.

Căn cứ pháp lý điều 258 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2019)

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tại Điệu 258 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biên bản phiên tòa như sau:

1. Biên bản phiên tòa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Cùng với việc ghi biên bản, có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa.

2. Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày và quyết định tại phiên tòa đều được ghi vào biên bản.

3. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản và cùng với Thư ký Tòa án ký vào biên bản đó.

4. Sau khi chủ tọa phiên tòa và Thư ký Tòa án ký vào biên bản phiên tòa, Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hoặc đại diện của những người đó được xem biên bản phiên tòa. Nếu có người yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa thì Thư ký Tòa án phải ghi sửa đổi, bổ sung đó vào biên bản phiên tòa. Không được tẩy xóa, sửa chữa trực tiếp mà phải ghi sửa đổi, bổ sung tiếp vào cuối biên bản phiên tòa và cùng chủ tọa phiên tòa ký xác nhận; nếu chủ tọa phiên tòa không chấp nhận yêu cầu thì phải nêu rõ lý do và ghi vào biên bản phiên tòa.”

Nội dung của biên bản phiên tòa

Biên bản phiên tòa phải ghi rõ :

Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm của phiên tòa và mọi diễn biến của phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi tuyên án.

Thủ tục bắt đầu xét hỏi, những vật chứng được đưa ra xem xét, những việc vi phạm trật tự phiên tòa và việc xử lý của chủ tịch phiên tòa, lời luận tội cùa kiểm sát viên, lời bào chữa của ngựời bào chữa và của bị cáo, những ý kiến của các người tham gia tranh luận và những quyết định của Hội đồng xét xử,...

Vì vậy, việc ghi biên bản phiên tòa đầy đủ, chính xác rất quan trọng để có thể kiểm tra xem những việc làm của tòa án có đúng thủ tục không và việc xét xử có chính xác không.

Những câu hỏi và câu trả lời đều phải được ghi vào biên bản và phải được ghi đúng nội dung. Trong trường hợp những người được xét hỏi khai dài dòng, trùng lập thì có thể ghi tóm tắt.

Đối với những quyết định cùa tòa án đã làm thành văn bản thì chỉ cần ghi phần quyết định chứ không cần ghi toàn văn. Khi Hội đồng xét xử tuyên án thì cũng chì cần ghi phần quyết định của bản án chứ không cần ghi toàn văn bản án.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trách nhiệm ghi biên bản phiên tòa

Việc ghi biên bản phiên tòa một cách đầy đủ và chính xác là trách nhiệm của thư ký phiên tòa.

Trong trường hợp ghi bằng tốc ký hoặc ghi âm thì sau khi kết thúc phiên tòa phải được ghi ra bằng văn bản để vào hồ sơ. Sau khi phiên tòa kết thúc, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra văn bản và cùng với thư ký phiên tòa ký vào biên bản phiên tòa.

Những người được xem biên bản phiên tòa

Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của những người đó có quyền yêu cầu được xem biên bản phiên tòa.

Trong trường hợp chủ tọa phiên tòa hoặc những người có quyền được xem biên bản thấy có chỗ chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, thì có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Chủ tọa phiên tòa quyết định việc sửa đổi, bổ sung, và trong trường hợp thấy cần thiết thì triệu tập lại các hội thẩm nhân dân để quyết định. Đối với những chỗ được sửa đổi, bổ sung thì chủ tọa phiên tòa, thư ký phiên tòa ký xác nhận. Trong trường hợp, yêu cầu không được chấp nhận thì chủ tọa phiên tòa phải thông báo cho người có yêu cầu biết. Tuy nhiên, người bị bác bỏ yêu cầu vẫn có quyền làm đơn nêu rõ ý kiến của mình và đơn này được đưa vào hồ sơ vụ án.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]