Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định như nào về chi phí tố tụng?

Chi phí tố tụng không chỉ được quy định tại Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, mà còn được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nhưng ở trong hai Bộ luật đều được hiểu là: chi phí trong tố tụng gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác.

Án phí trong tố tụng hình sự được hiểu là chi phí tiến hành tố tụng mà người bị kết án có nghĩa vụ phải đóng cho cơ quan có thẩm quyền cho việc tòa án tiến hành giải quyết các vụ án hình sự. Lệ phí trong tổ tụng hình sự là sổ tiền được ấn định mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyên cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc sáng tỏ vụ án hình sự, chủ động bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia tố tụng hình sự. Án phí, lệ phí, các chi phí tố tụng khác là chi phí tố tụng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự hình hiện hành 2015.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:

“Điều: 135: Chi phí ttụng

1-Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tô tụng.

2-Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự.

3-Lệ phỉ gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiển hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.

4-Chi phí t tụng gồm:

a)Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chi định người bào chữa;

b)Chi phí giám định, định giá tài sản;

c)Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Phân tích chi phí ttụng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

I) Khái niệm chi phí tố tụng, án phí, lệ phí:

Chi phí trong tố tụng hình sự là các hao phí về nguồn lực để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đạt được mục tiêu giải quyết vụ án hình sự. Chi phí trong tố tụng hình sự bao gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác.

Án phí trong tố tụng hình sự được hiểu là chi phí tiến hành tố tụng mà người bị kết án có nghĩa vụ phải đóng cho cơ quan có thẩm quyền cho việc tòa án tiến hành giải quyet các vụ án hình sự. Án phí gồm: án phí sơ thâm, phúc thâm hình sự, án phí sơ thâm, phúc thâm dân sự ưong vụ án hình sự.

Lệ phí trong tổ tụng hình sự là sổ tiền được ấn định mà các tổ chức, cá nhân phải nộp khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyên cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc sáng tỏ vụ án hình sự, chủ động bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia tố tụng hình sự.

Lệ phí trong tô tụng hình sự bao gôm: lệ phí cấp bản sao bàn án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.

Khoản 4 điều luật được bình luận liệt kê các chi phí tố tụng kháctrong tổ tụng hình sự gồm:

·Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chi định người bào chữa;

·Chi phí giám định, định giá tài sàn;

·Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

II) Chi phí cho những người tham gia tố tụng

Người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa được ch định vốn là những người không liên quan đến vụ án hình sự. Họ chỉ tham gia tố tụng hình sự trên cơ sở có yêu cầu, đề nghị từ phía các cơ quan, người cố thẩm quyền tiến hành tô tụng. Sự tham gia của họ nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật cùa vụ án, góp phàn giải quyết đúng đắn vụ án. Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chi định người bào chữa, chi phí giám định, định giá tài sản chính là thù lao mà các cơ quan cố thấm quyền tiến hành tố tụng phải trà khi yêu cầu, đề nghị họ tham gia tố tụng hình sự.

Việc quy định rõ ràng các chi phí tố tụng trong tố tụng hình sự là điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, góp phần đàm bào yêu câu công khai, minh bạch trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan, người có thẩm quyền.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]