Cấu thành tội môi giới mại dâm

Tội mội giới mại dâm là hành vi dẫn lối, chỉ đường, móc nối để kẻ bán dâm và người mua dâm gặp nhau thoả thuận và tiến hành việc mua bán dâm.

Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) quy định về tội môi giới mại dâm như sau: 1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;b) Có tổ chức;c) Có tính chất chuyên nghiệp;d) Phạm tội 02 lần trở lên;đ) Đối với 02 người trở lên;e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;g) Tái phạm nguy hiểm.3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật sư Nguyễn Duy Hội - Trưởng chi nhánh Hà Nội công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1. Khách thể của tội môi giới mại dâm

Tội môi giới mại dâm xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống lành mạnh văn minh cũng như đạo đức xã hội chủ nghĩa. Hành vi mại dâm tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, huỷ hoại nhân cách con người, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình, cá nhân, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, làm lây truyền nhiều bệnh xã hội nguy hiểm.

2. Chủ thể của tội môi giới mại dâm


Chủ thể của tội môi giới mại dâm là chủ thể thường: đạt tuổi chịu trách nhiệm hình sự (từ đủ 14 tuổi hoặc 16 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Mặt khách quan của tội môi giới mại dâm

Hành vi môi giới mại dâm được thể hiện bằng các hành vi:

- Dụ dỗ hoặc dẫn dắt mối cho gái mại dâm hoặc người mua dâm;

- Làm trung gian giao dịch trong việc mua bán dâm (thoả thuận giá cả và các điều kiện khác);

- Tổ chức để mua dâm và người bán dâm gặp nhau;

- Đứng ra thu tiền mua dâm và phân chia tiền bán dâm…

4. Mặt chủ quan của tội môi giới mại dâm

Tội môi giới mại dâm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Trong tội môi giới mại dâm, chủ thể có ý thức lựa chọn xử sự gây thiệt hại cho xã hội trong khi có đủ điều kiện không thực hiện hành vi đó. Người môi giới mại dâm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, bị luật hình sự cấm, nhận thức rõ tính chất xâm phạm đến trật tự công cộng nhưng vẫn tìm mọi cách thực hiện.Luật sư Nguyễn Duy Hội - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198
Luật sư Nguyễn Duy Hội - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198


Bài viết thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Duy Hội - Trưởng chi nhánh Hà Nội Công ty Luật TNHH Everest.

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail:[email protected]