Hành vi vi phạm về an toàn vận hành công trình điện quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội phạm xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành công trình điện. Điện là nguồn năng lượng quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như phục vụ cho lao động sản xuất và các hoạt động khác của toàn xã hội

Việc đảm bảo an toàn trong vận hành công trình điện là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định về điều 314 Bộ luật hình sự năm 2015

“Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện;

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện;

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm;

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo;

đ) Lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn.

(…)

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Thứ hai, bình luận về điều 314 Bộ luật hình sự năm 2015

(i) Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện là:

Hành vi cho phép xây nhà, công trình hoặc tự xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện; gây nổ, gây cháy, đôt rộng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện; đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm; thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đừng cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo.

(ii) Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành công trình điện. Điện là nguồn năng lượng quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như phục vụ cho lao động sản xuất và các hoạt động khác của toàn xã hội. Vì vậy việc đảm bảo an toàn trong vận hành công trình điện là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm được thể hiện ở những hành vi:

Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện;

Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện;

Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm;

Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ờ lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo;

Lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn.

Hậu quả thiệt hại là yếu tố bắt buộc của hành vi. Tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi được thực hiện mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trờ lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý.

Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]