Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Mẫu 05

Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ………./ ………… -----------------------------

……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………

- Căn cứ các Điều 36, 109 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét quyết định không khởi tố vụ án hình sự số…................ ngày..….. tháng…..... năm..... của..………………………………………………………………....................………............. là không có căn cứ.

- Xác định có dấu hiệu tội phạm:………….…………....................…………………………......................... ………………………………………………………………………………………...................………………………………………………………………………………………...................

xảy ra tại: …………………………………………………………………………...................... quy định tại Điều:……………………………………………của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số….................... ngày …... tháng ….. năm……….. của………………………………………………………………………..........................................................

2- Khởi tố vụ án hình sự về tội:………………………….………………..............…………........................ ……………………………………………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………….......................

quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

3- Yêu cầu Cơ quan …………………………………………...………………………................... tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

VIỆN TRƯỞNG

- Nơi nhận:

-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].