Người phiên dịch và người dịch thuật được triệu tập đến phiên tòa theo quy định pháp luật

Sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật được quy định tại điều 295 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.

Người phiên dịch, người dịch thuật là một trong những người tham gia tố tụng, vậy họ có các quyền và nghĩa vụ phải tuân theo theo quy định của luật tố tụng hình sự, trong đó có nghĩ vụ có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, quy định sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật

“Điều 295. Sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật

1. Người phiên dịch, người dịch thuật tham gia phiên tòa khi được Tòa án triệu tập.

2. Trường hợp người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.”

Thứ hai, bình luận về sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật

(i) Khái niệm người phiên dịch, người dịch thuật

Người phiên dịch, người dịch thuật là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch được một bên đương sự lựa chọn hoặc các bên đương sự thỏa thuận lựa chọn được Tòa án chấp nhận hoặc được Tòa án yêu cầu để phiên dịch.

Người biết chữ của người khuyết tật nhìn hoặc biết nghe, nói bằng ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nghe, nói cũng được coi là người phiên dịch. Trường hợp chỉ có người đại diện hoặc người thân thích của người khuyết tật nhìn hoặc người khuyết tật nghe, nói biết được chữ, ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật thì người đại diện hoặc người thân thích có thể được Tờa án chấp nhận làm người phiên dịch cho người khuyết tật đó.

(ii) Quyền và nghĩa vụ củangười phiên dịch, người dịch thuật

Để thực hiện được nhiệm vụ của mình, người phiên địch có quyền và nghĩa vụ phải thực hiện việc dịch theo yêu cầu của tòa án trung thực, khách quan, đúng nghĩa; được đề nghị người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng giải thích thêm về lời nói cần phiên dịch; không được tiếp xúc với những người tham gia tố tụng khác, nếu việc tiếp xúc đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ; phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án, phải cam đoan trước tòa án về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; được hưởng các khoản phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Nếu người phiên dịch cố ý dịch sai sự thật hoặc khi được tòa án triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người phiên dịch, người dịch thuật có nghĩa vụ:

Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Phiên dịch, dịch thuật trung thực. Nếu phiên dịch, dịch thuật gian dối thì người phiên dịch, người dịch thuật phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự;

Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi phiên dịch, dịch thuật;

Phải cam đoan trước cơ quan đã yêu cầu về việc thực hiện nghĩa vụ của mình.” ( Khoản 3 Điều 70 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Để đảm bảo việc giải quyết vụ việc dân sự được đúng đắn, người phiên dịch phải dược thay đôi trong những trường hợp họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

(iii) Trường hợp người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khấc thay thế thì Hội đông xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]