Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Hội thẩm là một chức danh tố tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử ở Tòa án. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm trong xét xử vụ án hình sự.

Sự hiện diện của hội thẩm nhân dân trong xét xử và kết quả hoạt động của hội thẩm lại càng thêm khẳng định rằng, nhân dân luôn phải có tiếng nói của mình trong hoạt động tư pháp, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định Hội thẩm là chủ thể “tiến hành” chứ không phải “tham gia” xét xử như quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tại điều 46 như sau:

1. Hội thẩm được phân công xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa;

b) Tiến hành xét xử vụ án;

c) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

2. Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.”


Hội thẩm là gì?

Hội thẩm là một chức danh tố tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử ở Tòa án. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm trong xét xử vụ án hình sự.

Như vậy ta có thể hiểu rằng Hội thẩm là một chức danh tố tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử ở Toà án. Bộ luật tố tụng hình sự quy định cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm trong xét xử vụ án hình sự. Đây là nội dung mới của điều luật.


Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội thẩm

Trong tất cả các phiên tòa, trong hội đồng xét xử đều có thành phần là hội thẩm. Vậy nhiệm vụ của hội thẩm là gì?

Khi được phân công xét xử vụ án hình sự, Hội thẩm có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên toà.

Tham gia xét xử các vụ án hình sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm.

Tiến hành các hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định Hội thẩm là chủ thể “tiến hành” chứ không phải “tham gia” xét xử như quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Đây được coi như dụng ý tăng cường trách nhiệm, đ cao vai trò của Hội thẩm trong hoạt động xét xử vụ án hình sự ca các nhà hoạch định chính sách pháp luật tố tụng hình sự.


Vai trò nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm

Như vậy, hội thẩm giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động xét xử của Toà án. Sự hiện diện của hội thẩm nhân dân trong xét xử và kết quả hoạt động của hội thẩm lại càng thêm khẳng định rằng, nhân dân luôn phải có tiếng nói của mình trong hoạt động tư pháp, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Để làm nổi bật được vai trò của Hội thâm khi tiên hành xét xử vụ án hình sự, công việc tiếp theo của triển khai Bộ luật T tụng hình sự không thể bỏ qua việc tăng cường năng lực, trình độ chuyên môn của Hội thẩm.


Trách nhiệm của hội thẩm

Bộ luật tố tụng hình sự quy định Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]