Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Thẩm phán là một chức danh tố tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử ở Tòa án. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán được quy định rõ trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thẩm phán cũng còn gọi là quan tòa là người thực hiện quyền xét xử chính tại một phiên tòa, có thể là chủ tọa trong phiên tòa sơ thẩm mình hoặc là một thành phần trong hội đồng xét xử gồm nhiều thẩm phán trong phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán tại điều 45 trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

1. Thẩm phán được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa;

b) Tiến hành xét xử vụ án;

c) Tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử;

d) Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

..........

3. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.


Khái niệm thẩm phán

Thẩm phán là một chức danh t tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử ở Tòa án. Thẩm phán cũng còn gọi là quan tòa là người thực hiện quyền xét xử chính tại một phiên tòa, có thể là chủ tọa trong phiên tòa sơ thẩm mình hoặc là một thành phần trong hội đồng xét xử gồm nhiều thẩm phán trong phiên tòa phúc thẩm.

Người thực hiện hoạt động xét xử ở Tòa án. Đó là nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự; nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa.


Khi được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự thẩm phán có những nhiệm vụ và quyền hạn

Khi được phân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự Thẩm phán có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa.

Tham gia xét xử các vụ án hình sự.

Tiến hành các hoạt động và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyn của Hội đồng xét xử.

Tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.


Khi thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa

Khi được phân công chủ tọa phiên tòa, ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn nói ở trên Thẩm phán chủ tọa phiên tòa còn có những nhiệm vụ và quyền hạn khác, về điểm này, điều luật được bình luận đã quy định rất chi tiết.


Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gia tăng thêm nhiều quyền hạn cho Thẩm phán

So với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gia tăng khá nhiều quyền hạn cho Thẩm phán, đó là quyền:

Điều hành việc xét xử vụ án, tranh tụng tại phiên tòa.

Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều tra.

Thay đi hoặc yêu cu thay đi người giám định.

Yêu cu định giá tài sản, yêu cầu thay đi người định giá tài sản.

Yêu cu hoặc đ nghị cử, thay đi người bào chữa.

Thay đi người giám sát người dưới 18 tui phạm tội.

Yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật.


Ý nghĩa việc gia tăng quyền này tạo cơ sở cho Thẩm phán

Việc gia tăng quyền này tạo cơ sở cho Thẩm phán chủ động điều hành phiên tòa, giải quyết đúng đắn vụ án khi xét xử vụ án.

Tuy nhiên, cn có quy định rõ nội dung căn cứ, khi nào thì thm phán yêu cầu hay đề nghị, thay đi người bào chữa; thay đổi người giám sát người dưới 18 tui, yêu cu cử, thay đổi người phiên dịch; người dịch thuật ngoài những trường hợp bắt buộc thay đổi hoặc thay đổi theo đề nghị quy định tại điều 49,70, 77 Bộ luật T tụng hình sự năm 2015.

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể như vậy sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn cho quá trình tiến hành tố tụng, thuận lợi cho sự kiểm sát hoạt động của không chỉ Viện kiểm sát mà còn công dân, người có liên quan đến vụ án.

Những quyết định, yêu cầu của Thẩm phán phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân chấp hành nghiêm chỉnh. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]