Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Thủ trưởng Cơ quan điều tra là một chức danh tố tụng. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm.

Với tư cách người đứng đầu Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra...

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 đã phân định rất rõ ràng, cụ thể hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan điều tra tại điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra của Cơ quan điều tra;

b) Quyết định phân công hoặc thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm tra việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

.................

4. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được ủy quyền cho Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.


Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Thủ trưởng Cơ quan điều tra là một chức danh tố tụng.

Thủ trưởng Cơ quan điều tra có hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm: nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan điều tra và nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người khi trực tiếp điều tra vụ án hình sự.

Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 đã phân định rất rõ ràng, cụ thể hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đó.

Với tư cách người đứng đầu Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra; quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên trong việc điều tra vụ án hình sự.

Kiểm tra các hoạt động của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Điều tra viên; quyết định thay đổi Điều tra viên; giải quyết khiếu nại, tổ cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.


Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Khi trực tiếp thực hiện việc điều tra vụ án hình sựThủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; quyết định không khởi tố vụ án; quyết định nhập hoặc tách vụ án.

Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; quyết định truy nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sàn; xử lý vật chứng; quyết định trưng cầu giám định, quyết định khai quật từ thi; kết luận điều tra vụ án; quyết định tạm đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định phục hồi điều tra; trực tiếp tiến hành các biện pháp điều tra; cấp, thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa.

Ra các quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.


Nhiệm vụ và quyền hạn phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra là một trong những chức danh tố tụng. Mối quan hệ giữa Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự là mối quan hệ tố tụng.

Cơ chế hoạt động điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự khác với cơ chế hoạt động quản lý hành chính, cho nên hoạt động điều tra không thực hiện chế độ ký thay mà thực hiện chế độ ủy nhiệm.

Khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt, một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thủ trường.

Việc ủy nhiệm đó phải được thực hiện bằng văn bản và phải thông báo cho các ngành liên quan biết việc ủy nhiệm đó.

Khi đã được ủy nhiệm thì Phó Thủ trưởng được quyền thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trường Cơ quan điều tra. Phó Thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về những nhiệm vụ được giao.

Khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định đối với Thủ trường Cơ quan điều tra.

Những quyết định, yêu cầu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong khi tiến hành vụ án phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân chấp hành. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm về những hành vi và quyết định của mình.

Điểm mới nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Điều luật đang bình luận có những sửa đổi, bổ sung mới so với điều luật tương ứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Trao nhiều quyền hạn hơn cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra: phân công, thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều ưa được đưa vào trong Bộ luật.

Những nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong quá trình tố tụng được quy định chi tiết hơn từ khâu đầu tiên là giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Quy định chặt chẽ trách nhiệm người đứng đầu của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, không được ủy quyền cho Điêu tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].